FOTOMETRİ

İzlence Formu

Ders Adı FOTOMETRİ Kod ASUB2225
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. YÜKSEL KARATAŞ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Fotometri ile ilgili temel kavramları, yöntemleri ve teknikleri teorik ve gözlemsel bilgiler çerçevesinde öğretmek

İçerik

Fotometrinin Tanımı, Tarihi, Gelişimi ve Önemi, Görünen Parlaklıklar, Renk İndeksi, Bolometrik parlaklıklar, Filtre Duyarlılık Fonksiyonları, Ortalama, İzofot, Pivot, Etkin Dalgaboyları, Yarı Dalgaboyu Genişliği, Response (Tepki) Fonksiyonu, Kuantum etkinliği fonksiyonu Filtrelerin Laboratuarda Yapımı, Yer Atmosferinin Geçirgenliği Fotometride Kızarma: Renk Artığı, Toplam Absorpsiyon, Sönükleştirme Eğrisi, SFD Toz Haritaları Kullanımı, Kızarmadan Arındırma, Fotometri Sistemleri Nasıl Kurulur ? Fark, Rölatif ve Mutlak Fotometri, Fotometri Gözlemi ve Standart Sisteme İndirgeme UBVRI ve RGU Fotometri Sistemleri, Fotometride Blanketing, Metal Bolluğu, Mutlak Kadir, Sıcaklık, Sloan, Washington, Thuan-Gunn Fotometri Sistemleri, Strömgren, Walraven, Cenevre, Vilnius, DDO Fotometri Sistemleri, Sentetik Fotometri: Dönüşüm Formülleri, Yıldızların Yaş, Metal Bolluğu, Sıcaklık, Yüzey Çekim İvmesi Kütüphaneleri LAMOST, Pan-STARSS1, APOGEE vb. projeler Uzay Tabanlı Fotometri Sistemleri: HST, Hipparcos, GAIA , Kırmızı Ötesinde Fotometri Sistemleri: JHKs, UKIDSS, WISE, VISTA-VVV, GLIMPSE, NQ, CO vb. Fotoğrafik, Fotoelektrik ve CCD Fotometri Teknikleri, Galaksilerin Yüzey Fotometrisi, Bir Açık Yıldız Kümesinin CCD UBVRI Fotometrisi

Öğretim Yöntemleri

Word/ppt sunumları, tartışma

Kaynaklar

Astronomical Photometry, E.F. Milone, C. Sterken, 2010 Introduction to Astronomical Photometry, M. Golay, 1974 Handbook of Infrared Astronomy, I.S. Glass, 1999

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.