FİZİK LABORATUVARI I

İzlence Formu

Ders Adı FİZİK LABORATUVARI I Kod FIZK1308
Kredi 1 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 0
Uygulama Saat 0 Lab Saat 2
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. İSMAİL MELİH BOSTAN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Dersin Amacı: Temel fizik kavramlarını deneyler ile öğrenciye öğretmek, genel fizik kanunlarının deneysel olarak da anlaşılmasını sağlamak.

İçerik

Dersin İçeriği: Bu derste Mekanik konuları; basit sarkaç / Tersinir sarkaç / sıvı iç sürtünme / Uzama elastikliği ve Jolly terazisi / Burulma ve esneklik modülü / Newton'un hareket yasaları / çarpışma ve momentumun korunması / serbest düşme ve açısal momentum deneyleri yapılacaktır.

Öğretim Yöntemleri

Teorik anlatım ve deney.

Kaynaklar

1. Deney Föyü 2 . Fizik 1, Serway-Beichner (Çeviri), Palme Yayıncılık 3. Temel Fizik Deneyleri ( Denel Fizik ) Cavid ENER, Yard.Doç.Dr Berkay GÖRGEZ

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024