OYUN VE OYUN TERAPİSİ

İzlence Formu

Ders Adı OYUN VE OYUN TERAPİSİ Kod ACCG4001
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. SEVCAN KARAKOÇ DEMİRKAYA
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Çocuk gelişiminde en önemli unsurlardan birisi oyundur. Oyun terapisi ise hem çocuğun tanınması hem de çocuktaki duygusal ve davranışsal sorunların iyileştirilmesinde kullanılmaktadır. Bu dersin amacı çocuk gelişimi alanında yetkinlik kazanırken oyun ve oyun terapileri hakkında bilgi vermek, oyun terapisi ile ilgili daha ileri eğitimler için merak uyandırmaktır.

İçerik

Ders içeriği temelde şu başlıkları içermektedir: Oyun nedir? Oyun terapisi nedir? Oyun terapisinin bileşenleri nelerdir? Oyun terapisi türleri nelerdir? Sık kullanılan oyun terapisi türleri olan psikodinamik, çocuk merkezli, bilişsel davranışçı oyun terapisi açıklanacaktır. Kum tepsisi terapisi ve ebeveynleri içeren filial terapi, Theraplay nedir anlatılacaktır.

Öğrenme Çıktıları

-Oyun tanımını yapabilecektir. -Oyunun ne işe yaradığını sıralayabilecektir. -Çocuk gelişiminde oyunun neden önemli olduğunu açıklayabilecektir. -Oyun türlerini bilmek ve gelişim dönemlerine göre açıklayabilecektir. -Oyun terapisinin tanımı ve oyun terapisi üzerinde yapılmış çalışmalar öğrenilecektir. -Çocuklarda gözlemlenen gelişimsel ve davranışsal sorunlarda oyunun kullanımı öğrenilecektir. -Oyun yoluyla çocuğun tanınması ve oyun yoluyla iyileştirilmesi hakkında bilgi sahibi olunacaktır. -Bu bölümde oyun terapisinin çeşitlerini bilecek ve bazı sık kullanılan oyun terapisi yöntemleri arasındaki temel farkları öğrenecektir. -Oyun terapisi sürecinde gerekli olan şeyleri sıralayacaktır. -Uygun bir oyun terapisti için aranan özelliklerin neler olduğunu açıklayacaktır. -İdeal oyun odası ve oyun terapisi malzemelerini açıklayacak ve örnek verecektir. -Oyun terapisi sürecindeki çocuk ve ebeveyninin uyması gereken kuralları öğrenecektir. -Oyun terapisi sürecindeki çocuk ve ebeveyninin uyması gereken kuralları öğrenecektir. -Çocuk merkezli oyun terapinin tanımını ve kuramın içeriğini tarif edebilecektir. -Çocuk merkezli oyun terapisi uygulayan terapistlere özgü nitelikleri sıralayabilecektir. -Çocuk merkezli oyun terapisinde dikkat edilecek noktaları öğrenecektir. -Bilişsel davranışçı oyun terapisi hakkında bilgi sahibi olacaktır. -Bilişsel davranışçı oyun terapisinin diğer oyun terapi türleri ile karşılaştırmasını yapabilecektir. -Bilişsel davranışçı oyun terapisine özgü teknikleri öğrenecektir. -Bilişsel davranışçı oyun terapisi seanslarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olacaktır. -Kum tepsisi terapisinin tanımını yapacak ve hangi açıdan faydalı olduğunu tartışabilecektir. -Özellikle gerekli oyun malzemelerini sıralayacaktır. -Kum tepsisi terapisi seanslarının nasıl yapılandırılacağını öğrenecektir. -Filial Terapi tanımını yapabilecektir. -Filial terapinin temel değerlerini ve amaçlarını sıralayabilecektir. -Filial terapi seanslarının yapısı hakkında bilgi sahibi olacaktır. -Theraplay tanımını yapacak ve kullanım hedeflerini açıklayabilecektir. -Theraplay seanslarının içeriği ve uygulanışı hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Öğretim Yöntemleri

Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Uygulama- araştırma, Beyin fırtınası

Kaynaklar

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders videoları

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Çocuk gelişiminde oyun önemli bir yere sahiptir. Oyun terapisinin ne olduğu, hangi türlerinin olduğu ve hangi alanlarda kullanıldığını öğrenecektir. Programda çocuk gelişimi lisans eğitimi tamamlandığında oyunun uyugulamalarda kullanımı için gerekli bilgi sahibi olması sağlanacaktır.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.