ÇOCUK GELİŞİMİ UYGULAMALARI I

İzlence Formu

Ders Adı ÇOCUK GELİŞİMİ UYGULAMALARI I Kod ACCG4004
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 0
Uygulama Saat 6 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MURAT COŞKUN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Çocuk gelişim programı mezunlarının gerek gündelik hayatta gerekse de meslek hayatlarında sıklıkla karşılaşacakları birtakım şikayet veya sorun durumlarında nasıl yöneteceklerine dair pratik bilgi ve becerilerin gerçek vaka örnekleri veya uygulamaları üzerinden paylaşılması.

İçerik

Ders videoları gerçek vaka sunumları üzerinden çocuklarda sık karşılaşılan bir takım duygusal, davranışsal veya gelişimsel sorunların uygulamaya dönük bir şekilde ele alınmasını kapsamaktadır.

Öğrenme Çıktıları

Ders sonunda öğrenci; Çocuklarda sıklıkla karşılaşılan bir takım duygusal, davranışsal veya gelişimsel sorunlarda tanılama, yönetme, psikoeğitim ve doğru bir şekilde yönlendirme konularında bilgi ve becerisi artırmış olması hedeflenmektedir.

Öğretim Yöntemleri

Karşılıklı etkileşime dayalı ders videoları seyredilmesi, ders videolarında tartışılan konularla ilgili önceki derslerde de anlatılan ilgili kitap bölümlerinin okunması.

Kaynaklar

Ders videoları, diğer ders kitaplarındaki ilgili bölümler

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Ders videolarında anlatılan ve tartışılan konular çocuk gelişim programı mezunlarının meslek hayatlarında sık karşılaşacakları durumlardan seçilmiştir. Bu sayede mezuniyet sonrasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriler gerçek hayat senaryoları üzerinden geliştirilmeye çalışılmıştır.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.