ÇOCUKLUKTA YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

İzlence Formu

Ders Adı ÇOCUKLUKTA YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Kod ACCG4011
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi MEHMET AYGÜNEŞ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Okul öncesi dönemde yabancı çocuklara Türkçe eğitiminin temellerini kavratmak.

İçerik

Bu derste yabancı dil olarak Türkçe eğitiminin temel bileşenleri açıklanacaktır, ardından çocuklara yabancı dil olarak Türkçe eğitiminin nasıl yapılacağı üzerinde durulacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Düz anlatım - Uzaktan eğitim

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bu ders çocuklukta dil gelişimi alanında öğrencilerin bilgi birikimine katkı sağlamaktadır. Özellikle yabancı dil öğretimi ve yabancı dil olarak Türkçe öğretimi konularında öğrencilerin donanımını arttıracaktır.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.