OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DUYU EĞİTİMİ

İzlence Formu

Ders Adı OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DUYU EĞİTİMİ Kod ACCG4006
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. ALİ KARAYAĞMURLU
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Dersin Amacı Bu ders, çocuk gelişimcilerin bebeklikten başlayarak ve okul öncesi dönemdeki çocukların duyularını etkin kullanımlarını desteklemek için gerçekleştirilecek duyu eğitimini aktarmaya yönelik hazırlanmıştır.

İçerik

Bu dersin amacı bebek ve çocukların dünyayı eğlenceli biçimde keşfetmelerini sağlamaktır. Derste bebeklik döneminden başlayarak altı yaş ve hatta daha büyük yaştaki çocuklara yönelik etkinlikler yer almaktadır. Dersin giriş kısmından sonraki ilk etkinlik kısmında 0-36 aylık çocuklara yönelik etkinlikler bulunmaktadır. Bu kısımda 0-36 aylık çocuklar için hazırlanmış eğitim programında yer alan göstergeler dikkate alınmış ve genel amaçlara yer verilmiştir. 36-66 aylık çocuklar için tasarlanan etkinliklerde de her etkinliğin başında Ulusal Okul Öncesi Eğitim Programımızda yer alan kazanım ve göstergelere ve etkinliğin hitap ettiği duyu alanına yer verilmiştir. Etkinliklerin sonunda da oyunların pekiştirilmesini ve çocukların dil ve düşünce gelişimlerini destekleyebilecek birkaç değerlendirme sorusu hazırlanmıştır. Ünitelerin sonunda da duyuları uyarıcı basit tarifler yer almaktadır. Tüm etkinliklerin yol gösterici olduğunu, çocukların gereksinim, istek ve gelişim özelliklerine göre şekillendirip değiştirilebileceğini de hatırlatmak isterim.

Öğrenme Çıktıları

Duyu eğitiminin çocuk gelişimi açısından önemini açıklar. - Gelişimsel olarak uygun etkinlikler ve materyalleri keşfeder. - Okul öncesi dönemdeki çocuklar için duyu eğitimi programı hazırlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirir.

Öğretim Yöntemleri

E - KİTAP, E-SUNUM

Kaynaklar

Çelebi Öncü, E. (2016), Duyularımızla Keşfediyor Oynuyor Üretiyoruz Bebekler ve Okul Öncesindeki Çocuklar için Duyu Oyunları, Hedef Yayıncılık, Ankara.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.