ANNE BABA EĞİTİMİ

İzlence Formu

Ders Adı ANNE BABA EĞİTİMİ Kod ACCG4002
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ZARİFE SEÇER
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bu dersin genel amacı öğrencilere çocuğun ilk öğretmeni olan anne ve babaların anne babalık becerileri konusunda eğitimi ile ilgili içerikler sunulması yoluyla çocuğun gelişimini ve öğrenmesini dolaylı yoldan etkilemenin yolları hakkında farkındalık kazandırmaktır. Özel amacı ise farklı eğitim ihtiyaçlarına sahip anne babalara ihtiyaçları doğrultusunda anne baba eğitimi programları hazırlayabilme becerisini kazandırmaktır.

İçerik

Anne baba eğitimi tanımı, önemi, anne baba eğitimi yaklaşımları, Türkiye'de ve yurt dışında uygulana anne baba eğitimi program örnekleri, boşanma, ebeveyn kayıpları, geçici ayrılıklar, annenin çalışma durumlarının çocuğun gelişimi ve eğitimine etkisi vb.

Öğrenme Çıktıları

-Anne-Baba eğitiminin toplumsal ve bireysel faydalarını fark edebilir. -Çocuk gelişimde ailenin rolünü açıklayabilir. -Yetişkin eğitimi, yetişkin öğrenmesinin önemini açıklayabilir. -Aile katılımının erken çocukluk yıllarındaki önemini açıklayabilir. -Türkiye'de uygulanan erken çocukluk dönemine yönelik anne-baba programlarını öğrenir.

Öğretim Yöntemleri

Ders notu, power point sunumları,video kullanımı ile düz anlatım yöntemi kullanılacaktır.

Kaynaklar

Aysel Çağdaş & Zarife Seçer - Anne-Baba Eğitimi

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Alanında elde ettiği bilgileri analiz ve sentez yapma becerisine sahip olabilme, Alanında elde ettiği bilgileri raporlama ve sunma becerisine sahip olabilme, öğrendiği bilgileri kullanarak araştırma yapabilmek, bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanma.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.