İLKOKULA HAZIRLIK

İzlence Formu

Ders Adı İLKOKULA HAZIRLIK Kod ACCG4003
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. BERRİN AKMAN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Öğretmen adaylarına, çocukların temel eğitime geçiş sürecini kolaylaştırmak için gerekli teorik bilgiyi ve uygulama becerisini kazandırmak bu dersin temel amacıdır. Bu amaç doğrultusunda; temel eğitimde çocukların sahip olması gereken zihinsel, sosyal, duygusal ve psikomotor becerilerle ilgili farkındalık kazandırılacak ve bu becerilerin desteklenmesine yönelik uygulamalar yapma fırsatı sunulacaktır. Ayrıca bu süreçte öğretmenin ve ailenin rolüne dikkat çekerek ve temel eğitim programlarını kapsamlı bir şekilde ele alarak, öğretmen adaylarının çok yönlü bilgi, beceri ve deneyim kazanmaları hedeflenmektedir.

İçerik

Okula hazır bulunuşluk ve bileşenleri, okula hazır bulunuşluğun boyutları (sosyal, duygusal, bilişsel, psikomotor, öz bakım), temel eğitime hazırlığa yönelik etkinlikler planlama, uygulama ve bu etkinlikleri değerlendirme, temel eğitim programlarını inceleme, aileleri temel eğitime hazırlama.

Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Uygulama- araştırma, Beyin fırtınası

Kaynaklar

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, e-Ders İlgili Makaleler

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin sonunda öğrenciler; okula hazır bulunuşluk/okul olgunluğu kavramlarını tanımlar, okula hazır bulunuşluğu etkileyen sosyal, duygusal, bilişsel, psikomotor faktörleri bilir ve açıklar, çocukların okula hazır bulunuşluklarını değerlendirir, temel eğitim programlarının kuramsal yapılarını inceler ve eleştirir, kıyaslar ve yorumlar, temel eğitime hazırlık etkinlikleri planlar ve uygular, temel eğitime hazırlık etkinliklerini denetler ve eleştirir, aileleri temel eğitime hazır bulunuşluk konusunda bilgilendirir.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.