KIRMIZIÖTE ASTRONOMİSİ

İzlence Formu

Ders Adı KIRMIZIÖTE ASTRONOMİSİ Kod ASUB4212
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 1 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi SİNAN ALİŞ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Evreni bir bütün olarak anlayabilmek için elektromanyetik spektrumun tüm bölgelerinde gelen ışınım incelenmelidir. Öğrenciler bu derste, kırmızıöte ışınımın mekanizmalarını, gözlem yöntemlerini ve bu bölgede ışıma yapan gökcisimlerinin özelliklerini öğrenecektir.

İçerik

Elektromanyetik spektrum. Kırmızıöte bölgenin tanımı. Fotometrik sistemler, filtreler. Uydular ve teleskoplar. Kırmızıöte bölgeye özel alıcılar ve yeni teknolojiler. Adaptif optik uygulamaları. Kırmızıöte bölgede gözlem yöntemleri. Gökcisimlerinin IR özellikleri. Kırmızıöte bölgeye özel veritabanları.

Öğretim Yöntemleri

Ders sorumlu öğretim üyesinin anlatımı şeklinde işlenecektir. Öğrencilerin bu sunumlara tartışmaları ile katılmaları ve etkileşimli olarak konuların işlenmesi beklenmektedir. Öğrencilerin dersin konusu ile ilgili bir sunum yapmaları istenecektir.

Kaynaklar

- Ders Notları - Handbook of IR Astronomy, I. S. Glass, Cambridge University Press, 1999. - Infrared Astronomy - Seeing the Heat, David L. Clements, CRC Press, 2014.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.