YÜKSEK ENERJİ ASTROFİZİĞİ

İzlence Formu

Ders Adı YÜKSEK ENERJİ ASTROFİZİĞİ Kod ASUB4202
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 1 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MUSTAFA TÜRKER ÖZKAN
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Dersin amacı, uzayda gerek gök cisimleriyle ilgili gerekse yıldızlar arası ortamlarda gözlenen yüksek enerjili olayların, temel fizik yasalar kapsamında, astrofiziğinin öğrencilerin anlamasına yardımcı olmaktır.

İçerik

Uzayda elektromanyetik işlemler, yüksek enerjili parçacıkların birbirleri ve madde ile etkileşimleri, yıldız evriminin son noktaları, X- ve Gama ışın astronomisi.

Öğretim Yöntemleri

Uzaktan Eğitim

Kaynaklar

1. Ders notları (M.Türker Özkan) 2. Longair, M.S.; (2011), "High Energy Astrophysics", Cambridge University Press. 3. Harwit, M. ; (2006), Astrophysical Concepts", (Chapter 6), Springer-Verlag New York, Inc. 4. http://heasarc.gsfc.nasa.gov/

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024