SPEKTROSKOPİ

İzlence Formu

Ders Adı SPEKTROSKOPİ Kod ASUB3212
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. AHMET TALAT SAYGAÇ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Yıldızlardan, Gezegenlerden, Güneş Sistemi Cisimleri'nden, Gökadamızdaki cisimlerden ve Gökadamız dışındaki cisimlerden aldığımız ışığı inceleyerek onlar hakkında kapsamlı bilgi sahibi olabiliyoruz. Bu cisimlerden bazılarına fiziksel olarak ulaşabilme imkânlarımız artıyor olsa da (gezegenler, uydular, kuyrukulu yıldızlar, astreoidler gibi) ışıklarının incelenmesi önemini kaybetmeyecektir. Işığın incelenmesindeki temel yöntemlerden biri tayfsal (spektroskopi) diğeri ışık ölçümü (fotometri) yöntemleridir. Astronomi ve Astrofiziğin temel yöntemlerinden biri olan tayfsal yöntemin bilgilerinin giriş ve temel seviyede lisans düzeyindeki öğrencilere aktarılması dersin amacını oluşturmaktadır.

İçerik

Dersin kısa içerik tanımı; Astrofiziğin temel araştırma yöntemlerinden biri olan Spektroskopiyi; Astronomik Spektroskopi ve Astronomik Spektroskopinin Atomik Fizik konularına giriş niteliğindedir.

Öğretim Yöntemleri

Sınıf ortamında akıllı tahta ve sunum yöntemleri kullanılarak ders teorik olarak anlatılır. Anlatım sırasında hemen hemen her öğrencinin katılımı ile soru ve yanıtlı tartışmalar sürdürülür. Sorulan ancak daha önceki öğrenilmiş bilgilere dayanan sorulara yanıt alınamazsa bir sonraki derse kadar araştırma sorusu olarak ödev verilir. Zaman zaman internet ortamında dersle ilgili şekil, resim ve simulasyonlara başvurularak ekranda çalışılması sağlanır. Sınıfın bir öğrenci koordinatörü tüm paylaşımları uygun medya imkânlarını kullanarak dönem bitimine kadar sınıfı ile paylaşır. Derse katılım önemlidir. Yoklama vardır. Zaman zaman verilen ve tam zamanında geri dönen ödevler, derse devam, ders içerisindeki tartışmalara katılım, öğrenci kanaati oluşmasındaki en önemli ölçütlerdir. Ders ve sınavlarda cep telefonları ve internet bağlantılı tab ve bilgisayarlar kesinlikle kapalıdır. Ara ve final sınavları duruma göre kapalı ya da tüm materyaller açık, telefon ve bilgisayarlar kapalı olacak şekilde gerçekleştirilir. Sınavın nasıl yapılacağının duyurusu sınava 1 gün kalana kadar açıklanmaz. Verilen ödevlerin teslim tarihinden sonra getirilen ödevler kabul edilmez. Sınavların soru sayıları, teorik ve uygulama dağılımları sınavdan sınava değişebilir. Bu bilgiler sınav öncesi öğrencilerle paylaşılmaz. Final sınavları tüm konuları içerir.

Kaynaklar

1) Astronomical Spectroscopy: An Introduction to the Atomic and Molecular Physics of Astronomical Spectra (2nd Edition), Jonattan Tennyson, 2011. 2) CLEA Project, Spectral Classification of Stars, http://www3.gettysburg.edu/~marschal/clea/cleahome.html 3) Spektroskopi; N. Gökdoğan, İstanbul Üniversitesi Yayınları. Baskısı kalmadı, Kütüphanede mevcut. 4) Atom Spektroskopisinin Temelleri; C. Kulizade, İstanbul Üniversitesi Yayınları. Baskısı kalmadı, Kütüphanede mevcut. 5) Ders notları. Dersin hocasından temin edilebilir. 6) Sorulmuş sorular ve problemler. Dersin hocasından temin edilebilir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024