BİLİMSEL DÜŞÜNCE TARİHİ

İzlence Formu

Ders Adı BİLİMSEL DÜŞÜNCE TARİHİ Kod ASUB2187
Kredi 2 AKTS 2
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi İPEK HAMAMİ ÇAY
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Öğrencinin astronomi ve uzay bilimlerinin yanısıra esas olarak tüm temel bilim alanlarında genel geçer bilimsel değerlendirme yöntemlerinin dayandığı günümüz bilimsel düşüncesinin, bilim tarihi ve felsefe tarihi paralelinde gelişimini inceleyerek, öğrenciye çağdaş bilimsel düşüncenin benimsetilmesi amaçlanmaktadır.

İçerik

Antik Yunan'da doğa felsefesi (Platon ve Aristo), Doğu'da ve Batı'da ortaçağ boyunca bilimsel düşüncenin yayılması ve gelişimi, Rönesans'ta yeni yöntemlerin ortaya atılması ve Kopernik devrimi, Kepler ve Galileo'nun bilimsel düşünceye katkıları, Newton'cu aydınlanmanın bilimsel düşüncede meydana getirdiği atılım, kimya alanının ortaya çıkması ve devrimsel buluşlar, yerbilimin doğuşu ve sosyal yapıya etkisi, Victoria döneminde Britanya'da meydana gelen gelişmelerin bilimsel düşüncenin gelişmesindeki rolü, Darwin'den sonra bilim ve sosyal yapı, Newton sonrası bilimsel düşünce gelişimi, çağdaş bilimsel düşünce

Öğretim Yöntemleri

Ders sırasında örneklerle anlatım ve tartışmalar, sunumlar.

Kaynaklar

Short History of Scientific Thought, J. Henry, 2011, MAcmillan Education

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024