ASTROFİZİK I

İzlence Formu

Ders Adı ASTROFİZİK I Kod ASUB2184
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. HULUSİ GÜLSEÇEN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Temel astrofizik konularının öğrenilmesi

İçerik

1) Giriş - Astronomi ve Astrofizik Gözlemler (yer üzerinden yapılan gözlemler, atmosfer dışı gözlemler, diğer enerji formları), 2) Yıldızların Parlaklıkları ve Renkleri - Yıldızların parlaklıkları, Yıldızların renkleri, Yer atmosferinde radyasyon absorbsiyonu için düzeltme, Güneş radyasyonu, Yıldızların Renk-Kadir diyagramları, Yıldızların lüminoziteleri, 3) Yıldızların Açısal yarıçapları, Michelson ve Hanbury Brown interferometreleri ve diger yöntemlerden elde edilen açısal çaplar, 4) Yıldızların Sıcaklık Tahminleri-Karacisim ışınımı, Yıldızların etkin sıcaklıkları, Wien sıcaklıkları, Diğer sıcaklıklar, 5) Yıldızların Yarıçapları ve Kütleleri Kütle-Parlaklık bağıntısı, 6) Spektrel Sınıflandırma ve Yıldız Spektrumlarının Öğrenilmesi - Spektrel sıra, tarihçesi ve yorumu, Güneş spektrumu, Çizgi tanısı, Yıldız spektrumlarının öğrenilmesi, 7) Popülasyon II Yıldızları, 8) Yıldızların Dönmesi ve Manyetik Alanları, 9) Acayip Tayflı Yıldızlar,10) Yıldızlararası Absorbsiyon Genel görünüş, Wolf diyagramı, Yıldızların gerçek renklerinin tayini, Yıldızlararası sönükleştirmenin dalgaboyuna bağlılığı, Morötesi sönükleştirme

Öğretim Yöntemleri

EğitimProjeksiyon ile ders konusu yansıtılıyor. Ayrıca kara tahtada problem çözümleri, formül çıkartmalar ve ilgili grafik çizimleri ile tartışarak anlatılıyor.

Kaynaklar

Astrofiziğe Giriş I, Prof.Dr. H. Gökmen Tektunalı. İ.Ü Yayınları. 3575, (1990) Atom Spektroskopisinin Temelleri, C.M.Kulizade (Çeviren H. Gökmen Tektunalı), İ.Ü.Yayınları, 3855 (1995) Yıldız Astrofiziğine Giriş, Erika Böhm Vitensa (Çeviren Cafer İbanoğlu), Ege Ü. Yayınları, 154, 155, 156 (1996) İlgili Web siteleri ve diğer kaynaklar.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.