GENEL KİMYA I

İzlence Formu

Ders Adı GENEL KİMYA I Kod MOBG1092
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 2
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. YAVUZ SELİM AŞÇI
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Kimyada temel kavram ve formülleri öğrenmek, kimyasal reaksiyon ve kimyasal hesaplama türleri hakkında bilgi edinmek, deneysel formül tayinlerini kavramak, Atomun yapısını anlamak, gazlar ve termokimya konularını öğrenmek, periyodik sistem ve özelliklerini öğrenmek, kimyasal bağlar hakkında bilgi edinmek, çözeltiler ve fiziksel özelliklerini kavramak. Kuramsal bilgileri, uygulamaya yönelik laboratuvar deneyleri ile pekiştirmeye çalışmak.

İçerik

Kimyada temel kavram ve formüller, atomun yapısı, kimyasal reaksiyon ve kimyasal hesaplama türleri, deneysel formül tayinleri , gazlar ve termokimya, periyodik sistem ve özellikleri, kimyasal bağlar, çözeltiler ve fiziksel özellikleri. Bu konuların deneysel uygulamaları.

Öğretim Yöntemleri

Öğretim Üyesi tarafından dersin anlatılması, uygulamaya yönelik örnek problemlerin çözümü, laboratuvar deneyleri ile uygulama yapılması.

Kaynaklar

1) Genel Kimya I ders notları 2) Genel Kimya İlkeler ve Modern Uygulamalar I ve II: Petrucci, Harwood, Herring

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.