ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

İzlence Formu

Ders Adı ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Kod ODAI0001
Kredi 2 AKTS 2
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Öğr. Gör. MELDA AĞAOĞLU
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Cumhuriyetin ilanından 21. yüzyılın başına kadar Türkiye Cumhuriyetinin modernleşme çabaları ve bu çabalarda karşılaşılan engeller ile ülkedeki siyasi, sosyal ve kültürel gelişmeler hakkında üniversite gençliğini bilgilendirmek.

İçerik

OSMANLI DEVLETİ'NDE MODERNLEŞME HAREKETLERİ, KURUMSAL MODERNLEŞME DÖNEMİ -I-, KURUMSAL MODERNLEŞME DÖNEMİ (1876-1908), OSMANLI FİKİR HAREKETLERİ, OSMANLI DIŞ POLİTİKASI, MODERNLEŞME DÖNEMİNDE OSMANLI EKONOMİSİ, BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE OSMANLI DEVLETİ, ERMENİ MESELESİ, MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİ –I-, MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİ –II- (Kongreler ve Meclis-i Mebusan Dönemi), I. TBMM DÖNEMİ, MİLLÎ MÜCADELE’NİN MALİ KAYNAKLARI, İSTİKLAL HARBİ YA DA ASKERİ MÜCADELELER DÖNEMİ, MİLLÎ MÜCADELE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ

Öğretim Yöntemleri

Ders kitabı, ders sunumu ve ders videosu

Kaynaklar

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Ders Kitabı, Editör:Prof.Dr. Mustafa Budak

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.