MİRAS HUKUKU (YILLIK)

İzlence Formu

Ders Adı MİRAS HUKUKU (YILLIK) Kod HUKK4084-Ç
Kredi 2 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. İLHAN HELVACI
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Türk Medeni Kanunu'nun miras hukukuna ilişkin kurallarının eğitimi.

İçerik

Miras hukukunun temel kavramları, özellikle yasal ve atanmış mirasçılık, şekli ve maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar, saklı pay ve tasarruf özgürlüğü, mirasın açılması ve paylaştırılması konuları ele alınmaktadır.

Öğretim Yöntemleri

Teorik Anlatım ve Pratik Çalışmalar

Kaynaklar

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.