DENİZ TİCARET VE SİGORTA HUKUKU (YILLIK)

İzlence Formu

Ders Adı DENİZ TİCARET VE SİGORTA HUKUKU (YILLIK) Kod HUKK4038-Ç
Kredi 3 AKTS 9
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ZEHRA ŞEKER ÖĞÜZ
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci aşağıdaki kazanımlara sahip olur: Deniz Ticaret Hukuku’nda . Ulusal Mevzuattaki düzenlemelere, . Uluslararası düzenlemelere ilişkin bilgi sahibi olur. . Ulusal ve uluslar arası Deniz Hukuku teorik

İçerik

Deniz Ticaret Hukuku’nun ulusal ve uluslar arası düzenlemelerdeki teorik bilgisini edindirmek ve bu bilgilerin pratiğe aktarılması sağlanmaktadır. Sigorta Hukuku’nun teorik bilgisini edindirmek ve bu bilginin pratiğe aktarılması sağlanmaktadır.

Öğretim Yöntemleri

Düz anlatım, tartışma, soru-cevap, pratik çalışma yolu ile öğretim

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.