SINAİ MÜLKİYET HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı SINAİ MÜLKİYET HUKUKU Kod HUKK4914
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ARSLAN KAYA
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilerin sınai mülkiyet haklarını, özellikle marka, patent, faydalı model, tasarım ve coğrafi işaretler ile geleneksel ürün adları kavramlarını, bu hakların koruma kapsamını, lisans sözleşmelerini ve türlerini, tasarım ve patent hakkının gaspına ilişkin davaları ve söz konusu hakların hükümsüzlük ve tecavüz hâlleri ile hakkın ihlâli hâlinde uygulanacak yaptırımları öğrenmelerini sağlamaktır.

İçerik

Sınai mülkiyet kavramının fikri mülkiyet kavramı ile karşılaştırılması; sınai mülkiyet hakları kapsamındaki marka, patent, faydalı model, tasarım hakkı ve coğrafi işaretler ile geleneksel ürün adları ve koruma kapsamları ile bu hakları sona ermesine ilişkin hâller, patent ve tasarım hakkında hak sahipliği ve gasp davaları, ortak hükümler

Öğretim Yöntemleri

Düz anlatım, tartışma, soru-cevap, sunuş yolu ile öğretim.

Kaynaklar

Mevzuat: 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve sair mevzuatlar. Eserler: Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. Baskı, İstanbul 2012. Arslan Kaya, Marka Hukuku, 1. Baskı, İstanbul, 2006

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024