EŞYA HUKUKU (YILLIK)

İzlence Formu

Ders Adı EŞYA HUKUKU (YILLIK) Kod HUKK3064-Ç
Kredi 3 AKTS 7
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. HALİL AKKANAT
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci aşağıdaki kazanımlara sahip olur: Eşya Hukukunun temel konularından taşınır ve taşınmaz mallarla ilgili zilyetlik ve tapu sicili konularında temel bilgilere sahip olur.

İçerik

Zilyetlik ve Tapu Sicili, Mülkiyet ve Sınırlı Ayni Haklar

Öğretim Yöntemleri

Ders anlatımı ve pratik çalışma.

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.