INTRODUCTION TO TURKISH LAW OF OBLIGATIONS

İzlence Formu

Ders Adı INTRODUCTION TO TURKISH LAW OF OBLIGATIONS Kod HUKK2426
Kredi 2 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ŞİRİN AYDINCIK MİDYAT
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Türk Borçlar Hukukunun esasları hakkında temel bilgilerin kazanılması

İçerik

Türk Borçlar Hukukuna Giriş dersi, öğrencilere Türk borçlar hukukunun esasları hakkında genel bilgi verilmesini amaçlamaktadır. Dersin başlıca konularını, sözleşmeler, haksız fiil ve sebepsiz zenginleştirme oluşturmaktadır.

Öğretim Yöntemleri

Ders anlatımı, ödev hazırlanması ve sunum yapılması

Kaynaklar

Dersin başlangıcında bilgi verilecektir.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.