CONSTITUTIONAL PRINCIPLES OF TAX LAW

İzlence Formu

Ders Adı CONSTITUTIONAL PRINCIPLES OF TAX LAW Kod HUKK3919
Kredi 2 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Doç. Dr. GAMZE GÜMÜŞKAYA
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Vergi hukukuna egemen olan anayasal ilkelerin; bu kapsamda vergi hukukuna özgü olan verginin genelliği ve eşitliği, verginin mali güçle orantılı olması, verginin kamu giderlerini karşılamaya özgülenmesi, vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı ve verginin yasallığı ilkeleri ile diğer anayasal ilkelerin vergi hukukuna yansıması güncel kararlar ışığında incelenecektir.

İçerik

Dersin içeriğini vergi hukukuna egemen olan anayasal ilkeler oluşturmaktadır. Bu kapsamda vergi hukukuna özgü olan verginin genelliği ve eşitliği, verginin mali güçle orantılı olması, verginin kamu giderlerini karşılamaya özgülenmesi, vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı ve verginin yasallığı ilkeleri ile hukuk devleti ilkesi ve sosyal devlet ilkesi gibi diğer ilkelerin vergi hukukuna yansıması incelenecektir.

Öğretim Yöntemleri

Dersler, öğrencilerin aktif katılımları ile birlikte çeşitli konu anlatımları ve konular üzerinde tartışma yapılması şeklinde işlenecektir. Öğrencilerden, seçtikleri belirli bir konu ile ilgili çalışma hazırlamaları ve sunum yapmaları istenilecektir.

Kaynaklar

Muallâ Öncel, Ahmet Kumrulu, Nami Çağan, Vergi Hukuku, Ankara, Turhan Kitabevi, 2018. Selim Kaneti, Vergi Hukuku, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1989 Gülsen Güneş, Verginin Yasallığı İlkesi, 4.Baskı, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2014 Ahmet Erol, Turkish Taxation System - Tax Law With English Summary, Adalet Yayınevi, 2018

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023