HUKUK KLİNİKLERİ II

İzlence Formu

Ders Adı HUKUK KLİNİKLERİ II Kod HUKK3916
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 0
Uygulama Saat 4 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi TÜLAY AYDIN ÜNVER
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Hukuk fakültesi öğrencilerinin edindiği yoğun teorik hukuk eğitimini, pratik hayata dökerek, ihtiyaç grubu bireylerin sorunlarının çözümü için hukuki açıdan katkı sağlamak ve bu kişilere ücretsiz hukuki yol göstermektir. Aynı zamanda bilgi toplumuna uygun bireyler yetiştirmeyi esas alan fakültemiz, uygulamalı hukuk eğitimi aracılığıyla toplumsal sorunlara duyarlı ve bu meselelere önem veren bilinç düzeyi yüksek öğrencilerin yetiştirilmesine ve kendilerini bu vesileyle geliştirmelerine olanak tanımaktadır.

İçerik

Toplumun ihtiyaç gurubu bireylerine öğretim üye ve görevlilerinin nezaretinde hukuk fakültesi öğrencilerinin ücretsiz hukuki yardımda bulunması ve hukuki çözüm yolu göstermesidir

Öğretim Yöntemleri

Teorik eğitinin ardından saha çalışması yapılacaktır. Öğrenciler, toplumun ihtiyaç gurubu bireylerine öğretim görevlilerinin kontrolünde sözlü veya yazılı bilgilendirmelere yapacaklar, lise ve dengi okullarda öğrencilere çeşitli konularda hukuki sunumlar yapacaklardır.

Kaynaklar

Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Tüketici Hukuku, Mülteci Hukuku, Sağlık Hukuk, Ceza Hukuku Mevzuatı ve Mahkeme İçtihatları

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.