BİYOETİK VE HUKUK

İzlence Formu

Ders Adı BİYOETİK VE HUKUK Kod HUKK3893
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. SAİBE OKTAY ÖZDEMİR
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Biyotıp ve biyoetik alana ilişkin tüm hukuki sorunların incelenmesidir.

İçerik

Biyotıp ve biyoetik alana hakim hukuk ilkeleri ışığında ilgili alanlara ilişkin hukuki sorunların nasıl aşılacağı derste ele alınacak konulardır.

Öğretim Yöntemleri

Genel anlatım

Kaynaklar

Kişiler Hukuku Kitapları İlgili monografiler

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.