INTERNATIONAL MIGRATION LAW

İzlence Formu

Ders Adı INTERNATIONAL MIGRATION LAW Kod HUKK3921
Kredi 2 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Prof. Dr. İBRAHİM KAYA
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Uluslararası nitelikteki göç ile ilgili temel hukukî kavramlar ve hukuk kuralları hakkında bilgi kazandırmak.

İçerik

Bu derste, uluslararası göç yani ulusal sınırları aşan göç hareketlerinin hukukî boyutu incelenecektir. İlgili ulusal ve uluslararası kurumlar ile hukukî düzenlemeler ele alınacaktır. Uluslararası göç hukukunun temel kavramları ve kurumları açıklandıktan sonra; genel olarak yabancı ve göçmenlerin hakları, özel olarak uluslararası koruma veya geçici korumaya ihtiyaç duyan yabancıların statüleri, hakları ve yükümlülükleri üzerinde durulacaktır. Düzensiz göç ile mücadele aracı olarak değerlendirilen geri kabul anlaşmaları ve bunların uygulanması sırasında doğabilecek sorunlar; düzensiz göçmenlerin genellikle mağduru oldukları insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı suçları ve bunlarla mücadele yöntemleri irdelenecektir. Ulusal ve uluslararası düzlemde göç yönetimi ve ilgili kurumlar incelenecektir.

Öğretim Yöntemleri

Ders anlatımı, ödev hazırlanması

Kaynaklar

Yücel Acer, İbrahim Kaya, Mahir Gümüş, Küresel ve Bölgesel Perspektiften Türkiye'nin İltica Stratejisi, USAK, Ankara, 2010. - İbrahim Kaya & Esra Yılmaz Eren, Türkiye’deki Suriyelilerin Hukuki Durumu Arada Kalanların Hakları ve Yükümlülükleri, Seta. http://file.setav.org/Files/Pdf/20151230134459_turkiyedeki-suriyelilerin-hukuki-durumu-pdf.pdf. - İlke Göçmen, “Türkiye ile Avrupa Birliği Arasındaki Geri Kabul Anlaşmasının Hukukî Yönden Analizi”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt: 13, No: 2, (Yıl: 2014), s. 21-86, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/16/1979/20681.pdf

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.