BİLANÇO VE MUHASEBE

İzlence Formu

Ders Adı BİLANÇO VE MUHASEBE Kod HUKK4369
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Muhasebe bilgi sistemi ve muhasebenin işleyiş prensiplerini açıklayarak, muhasebe bilgi sisteminin çıktılarının anlaşılmasını sağlamak.

İçerik

Muhasebe bilgi sistemi, temel muhasebe eşitliği, hesap kavramı ve hesapların işleyiş prensipleri ve çeşitli hesaplara ilişkin muhasebe kayıtları açıklanacaktır.

Öğretim Yöntemleri

Anlatım ve görsel materyaller

Kaynaklar

Dönem İçi Muhasebe Uygulamaları, Zekeriya E. Erkal. Der Kitabevi, İstanbul 2014. -Finansal Muhasebe, Dursun Arıkboğa. -Tek Düzen Muhasebe Sistemi Çözümlü Genel Muhasebe ve Envanter Problemleri, Macide Şoğur. -Genel Muhasebe, Orhan Sevilengül, Gazi Kitabevi, Ankara: 2009. -Genel Muhasebe, Ahmet Kızıl.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, Finansal Muhasebe dersine ilişkin kavramlara ve kavramlar arası ilişkilere detaylıca hakim olabilecek ve öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden sonuç ilişkileri ile değerlendirerek sosyal problemleri çözme yeteneğine sahip olabilecektir.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.