KAMU HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

İzlence Formu

Ders Adı KAMU HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Kod HUKK1173
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Kamu Hukukuna hakim olan temel ilkelerin ele alınması, farklı yargı organları tarafından verilen kararlar doğrultusunda soyut niteliğe sahip bu kavramlara ilişkin temel bilincin oluşması amaçlanmaktadır

İçerik

Kamu hukukuna hakim olan ilkeler (egemenlik, hukuk devleti, anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü gibi) ele alınarak, hukuk eğitiminin ilk yılında soyut nitelikte birçok kavramla karşılaşan öğrencinin temel kavramlara hakim olması ve bu kavramların yargı kararlarına yansımaları üzerine değerlendirmeleri

Öğretim Yöntemleri

Teorik dersler soru cevap şeklinde interaktif şekilde yürütülmekte, bunun yansıra, pratik çalışmalarda tartışmalı biçimde karar analizi ve olay çözümü yapılmaktadır.

Kaynaklar

Kemal GÖZLER, "Anayasa Hukukuna Giriş", B. TANÖR, N. YÜZBAŞIOĞLU, "Türk Anayasa Hukuku", 2006, Danıştay, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi Kararları

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Öğrencilerin temel kavramları öğrenmesi, mevcut kamu hukukunun tanınması bakımından kullanabilmesi ve yeni gelişmeleri anlayabilecek bir temel bilgi düzeyine ulaşmış olması, lisans düzeyinde hukuk teorisi ve kamu hukuku ve özel hukuk dalları alanlarında uluslararası ve ulusal hukuki bilgi ve donanıma sahip olarak, yeni hukuki problemleri kazanılan hukuk nosyonu sayesinde çözebilme yeterliğini elde eder.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.