KARŞILAŞTIRMALI MEDENİ HUKUK

İzlence Formu

Ders Adı KARŞILAŞTIRMALI MEDENİ HUKUK Kod HUKK1135
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

"Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci aşağıdaki kazanımlara sahip olur: Karşılaştırmalı hukuk ve diğer hukuk sistemleri hakkında temel bilgilere sahip olur. Bu alandaki güncel gelişmelerden ve uluslar arası alanda yapılan çalışmalardan haberdar olur.Teorik çalışmalar sonucunda karşılaştırmalı hukuka ilişkin temel kavramları öğrenen öğrenciler, sağlam bir hukuk nosyonuna sahip olmak yönünde önemli bir aşama kaydetmektedirler."

İçerik

Genel olarak karşılaştırmalı hukuk kavramı, diğer hukuk dallarıyla olan ilişkisi, hukukun gelişmesindeki ve yeknesak hale gelmesindeki görevleri.

Öğretim Yöntemleri

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, Karşılaştırmalı Hukuka ilişkin teorik bilgileri sayesinde edindikleri alt yapı ile evrensel hukuk ilkelerini özümseme; zengin bir kültürel birikime sahip olma ve bu sayede hukuksal sorunları geniş çerçevede görebilme ve çözme, toplumun ihtiyaçlarını yakından takip ederek olması gereken hukuku belirleyebilme, Hukukun temel alanları yanında gelişen ve gelişmeye devam eden diğer alanları ile ilgili olarak temel bilgiye sahip olma; hukukun her bölümünde onunla ilgili yasal düzenlemelerden, yargı organlarının kararlarından, bunların gelişiminden ve bunlarla ilgili olarak bilimsel değerlendirmelerden haberdar olma yetkinliğini kazanır

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.