ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (YILLIK)

İzlence Formu

Ders Adı ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (YILLIK) Kod ODAI0003-Ç
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Öğr. Gör. SELÇUK GÜRSOY
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Atatürk İlke ve İnkılapları'nın ve Cumhuriyet Dönemi politikalarının öğretilmesi

İçerik

TÜRK İNKILABI, SİYASAL ALANDAKİ GELİŞMELER, HUKUK İNKILABI, TOPLUMSAL ALANDA İNKILAPLAR, İNKILAPLARA TEPKİLER, EĞİTİM İNKILABI, KÜLTÜR İNKILABI, İKTİSADİ İNKILAP (Atatürk Dönemi İktisadi Gelişmeler), ATATÜRK İLKELERİ, ATATÜRK DEVRİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI, ATATÜRK'TEN SONRA TÜRKİYE'DE SİYASET, ATATÜRK'TEN SONRA EKONOMİK GELİŞMELER, ATATÜRK’TEN SONRA TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI, ATATÜRK’TEN SONRA EĞİTİM (1938-2020)

Öğretim Yöntemleri

Uzaktan Eğitim.

Kaynaklar

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Ders Kitabı

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme cıktıları doğrultusunda; kazanılan bilgi ve beceriler program yeterliliklerindeki 2. ve 18. maddelerle düşük derecede ilişkili; diğer maddeler ile en düşük derece ilişkillidir.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.