ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN HAKLARI

İzlence Formu

Ders Adı ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN HAKLARI Kod HUKK2902
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. AYŞE ÖZKAN DUVAN
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Bu dersle lisans programı öğrencilerinin özel gereksinimli bireyleri ilgilendiren mevzuatı ve bu doğrultudaki uygulama ile ilgili bilgi edinmesi amaçlanmıştır.

İçerik

Özel gereksinimli bireylerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin gelişen mevzuatı ve bu doğrultudaki uygulamanın ulusal ve uluslararası normlarla ilişkisidir.

Öğretim Yöntemleri

Özel gereksinimli bireylerim ulusal ve uluslararası normlarla tanınmış haklarının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi ve yargı kararlarını değerlendirilmesi

Kaynaklar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024