HUKUK FELSEFESİ VE HUKUK SOSYOLOJİSİ (YILLIK)

İzlence Formu

Ders Adı HUKUK FELSEFESİ VE HUKUK SOSYOLOJİSİ (YILLIK) Kod HUKK2073-Ç
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MEHMET TEVFİK ÖZCAN
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Hukuk Fakültesi ikinci sınıf öğrencilerinin Hukuk Felsefesine giriş yapmaların ve hukuk felsefesinin temel uğraş alanlarını edinerek hukuka felsefi bakışı yakalamaları açısından donanımlarını sağlamak

İçerik

Bilim, Felsefe ve Hukuk Felsefesi İlişkileri; Hukuk Felsefesi Tarihi; Büyük Düşünce Akımları İçerisinde Hukuk Felsefesinin Gelişimi; Problematik Hukuk Felsefesi

Öğretim Yöntemleri

Dersler genel olarak öğretim üyesinin konferans biçiminde anlatımı ve öğrencilerin soru cevap ile katılımı üzerine kurulmuştur

Kaynaklar

Yasemin Işıktaç, Hukuk Felsefesi, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2006, İstanbul.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersi başari ile tamamlayan öğrenciler, edindikleri teorik alt yapıya dayalı olarak hukuk felsefesi ve hukuk sosyolojisi sorunlarını sistematik biçimde analiz ederek çözmeyi öğrenmektedir. Böylece, hukuk metinlerini yorumlama, muhakeme yapma, sonuçlara varıp değerlendirmeler yapma becerisine sahip olma; karşılaşılan sorunların hukuki değerlendirmelerini ve adlandırmalarını yapma yetkinliği kazanmaktadırlar

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.