AVRUPA BİRLİĞİ TİCARET HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı AVRUPA BİRLİĞİ TİCARET HUKUKU Kod HUKK4999
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ALİ PASLI
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Avrupa Birliği Ticaret Hukuku hakkındaki AB müktesebatı ve ve hukuki sorunların incelenmesi ve tartışılması.

İçerik

Öğretim Yöntemleri

Konu anlatımı-araştırma ödevi-ödev sunumları-tartışma

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.