AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU-KURUMSAL YAPI

İzlence Formu

Ders Adı AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU-KURUMSAL YAPI Kod HUKK6931
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ALİ PASLI
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Avrupa Birliği’ndeki temel hukuk kaynakları, kurumları ve bunların oluşum ve işleyişi, AB hukukunun temel ilkeleri, AB ile üye devletler arasındaki yetki dağıtımı esasları ve iç pazarı bütünleştirme yollarına ilişkin kurucu antlaşmalarda yer alan hükümler ve ABAD kararlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi

İçerik

Öğretim Yöntemleri

Konu anlatımı-araştırma ödevi-sunum- tartışmalar

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.