FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİ VE FUTBOL TAHKİMİ

İzlence Formu

Ders Adı FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİ VE FUTBOL TAHKİMİ Kod HUKK2837
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. NİL KARABAĞ BULUT
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Dersi alan öğrenciler; gerek Türk hukuku gerekse milletlerarası özel hukuk çerçevesinde profesyonel futbolcu sözleşmelerinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm yolları ile ilgili derinlemesine bilgi sahibi olacak; CAS Tahkim Kararlarını okumayı ve çözümlemeyi öğrenecek ve borçlar hukuku ile milletlerarası tahkim hukukunu bir arada etkileşim noktalarını görme imkanı kazanacaklardır.

İçerik

Öğretim Yöntemleri

Dersin içeriği,öğrencilere haftalık araştırma konuları verilerek inter-aktif bir şekilde anlatılacak ve vize ile dönem sonunda final sınavı yapılacaktır.

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.