BİLİŞİM VE YAPAY ZEKA HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı BİLİŞİM VE YAPAY ZEKA HUKUKU Kod HUKK4036
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. ABDURRAHMAN SAVAŞ
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Bilişim hukukuna ilişkin temel kavram ve kurumların açıklanması, ayrıca yapay zeka hukukunun ortaya çıkışı ve gelişim sürecinin değerlendirilmesi, tartışılması amaçlanmaktadır.

İçerik

Bilişim hukukunun temel esasları, internet, internetin ortaya çıkışı, işleyişi ile yapay zeka hukukunun ortaya çıkışı ve gelişim sürecinin açıklanması, bu bağlamda güncel gelişmelerin ve hukuki çalışmaların incelenmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Öğretim Yöntemleri

Konu anlatımı

Kaynaklar

Bilişim hukukuna ve yapay zeka hukukuna ilişkin temel kitaplar, makaleler

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.