AUSLÄNDİSCHE PERSONENSCHUTZRECHT (KARŞILAŞTIRMALI KİŞİLİĞİN KORUNMASI HUKUKU)

İzlence Formu

Ders Adı AUSLÄNDİSCHE PERSONENSCHUTZRECHT (KARŞILAŞTIRMALI KİŞİLİĞİN KORUNMASI HUKUKU) Kod HUKK1928
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Almanca Dersi Veren
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Kişiler Hukukuna ilişkin Almanca terminoloji hakkında öğrencilerin edinim kazanmalarını sağlamak.

İçerik

Kişiler Hukukuna ilişkin Almanca terminolojinin genel olarak öğrenciye sunulması ve özellikle İsviçre Medeni Kanunu’ndaki kişiliğin korunmasına ilişkin düzenleme hakkında bilgi verilmesi

Öğretim Yöntemleri

Ders anlatımı ve ödev.

Kaynaklar

ZGB, ZGB şerhleri

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.