HAYVANLARIN KORUNMASI HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı HAYVANLARIN KORUNMASI HUKUKU Kod HUKK1010
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. CANSU KAYA KIZILIRMAK
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Hayvanların hukuk düzeni içerisindeki konumu ile korunmasına dair kuralların incelenmesi

İçerik

Uluslararası ve ulusal hukukta hayvanların korunmasına dair düzenlemeler ve konunun hak kuramı boyutu ışığında hayvanların korunmasına dair hukuk düzeninin değerlendirilmesi

Öğretim Yöntemleri

Teorik ders anlatımı, tartışma ve sunumlar

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.