GALAKSİ DİNAMİĞİ

İzlence Formu

Ders Adı GALAKSİ DİNAMİĞİ Kod ASTR9662
Kredi 3 AKTS 8
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. YÜKSEL KARATAŞ
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Galaksi dinamiği ile ilgili temel kavramların öğrenciye kazandırılması

İçerik

Potansiyel teorisi, Galaksimizin potansiyeli, Yıldızların yörünge elemanlarının belirlenmesi, Peri ve apogalaktik uzaklıklar, eksentrite, açısal momentum, Galaksinin kütlesinin tayini, Etkileşen galaksilerin dinamiği, Boltzmann, Jeans ve Viryel eşitlikleri, Eksensel olarak simetrik sistemler, Dinlenme zamanı, Üç eksenli sistemler, Dinamikel sürtünme, Gelgit yarıçapı, Galaksi Birleşmelerinin dinamiği, Dinamikel sürtünme, Disk dinamiği ve spiral yapı, Spiral yapı teorileri, Çubuklu galaksilerin dinamiği, Burulmalar. Galaksilerin etkileşmesi, spiral yapı teorileri

Öğretim Yöntemleri

Kitap ve Makalelerdeki bilgiler ve araştırma sonuçlarının öğrenciler ile birlikte anlatımı ve tartışılması

Kaynaklar

Literatürdeki makaleler, Galactic Dynamics, Binney and Tremaine, 1994, Third Edition

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024