KATAKLİSMİK DEĞİŞEN YILDIZLAR

İzlence Formu

Ders Adı KATAKLİSMİK DEĞİŞEN YILDIZLAR Kod ASTR9027
Kredi 3 AKTS 8
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. HASAN HÜSEYİN ESENOĞLU
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Öğrencilerin kataklismik değişen yıldızları ve bunların astrofiziğe katkılarını öğrenmeleri.

İçerik

Derste öncelikle kataklismik değişenlerin gözlemsel özellikleri anlatılacak, buna dayanan sınıflama şeması tanıtılacaktır. Bunun ardından, sistem bileşenlerinin bilinen özellikleri ve ışınıma ve ışınım değişimine katkıları gösterilecektir. Buradan yola çıkılarak kataklismik değişen modeli tanıtılmış olacaktır. Bunun ardından sistemlerin standart evrim modeli anlatılacak, modelin öngörüleri ve öngörülerin sınanmasında kullanılan gözlemsel yöntemler ve bunların bilinen sonuçları anlatılacaktır.

Öğretim Yöntemleri

1- Öğrencilerin ele alınacak konuya lişkin ön araştırmalar yapmaları. 2- Sınıf içi anlatım ve tartışmalar. 3- Bireysel veya grup çalışmalarıyla belli konuların araştırılması ve sunumla tartışılması.

Kaynaklar

1- Cataclysmic Variable Stars, 1995, B. Warner, Cambridge Astrophysics Series (No.28), ISBN-13: 9780521542098 2- Cataclysmic Variable Stars - How and Why They Vary, 2001, C. Hellier, Springer-Praxis Books in Astronomy and Space Sciences 3- Literatürdeki özgün araştırma ve sunum makaleleri.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024