GALAKSİ IV

İzlence Formu

Ders Adı GALAKSİ IV Kod ASTR9025
Kredi 3 AKTS 8
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. SERAP AK
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Galaksinin kimyasal evrimi, Güneş civarında kimyasal evrim, Yıldızların oluşum hızlarının hesaplanması.

İçerik

Galaksinin kimyasal evrimine ait modeller. Güneş civarındaki kimyasal özellikler. Bölgesel disk yıldızlarının yaş-metallilik bağıntısı. Galaksi düzlemine dik doğrultuda metallilik dağılımı. Bölgesel anakol yıldızlarının bugünkü kütle fonksiyonu. Galakside gaz ve toplam maddenin yarıçap doğrultusundaki dağılımı ve yıldız oluşum hızı. Beyaz cücelerin, pulsarların ve süpernovaların bugünkü oluşum hızı. Basit bir kimyasal evrim modeli.

Öğretim Yöntemleri

Öğretim üyesi tarafından sunum şeklinde anlatım, tartışma, uygulama, bireysel veya grup çalışmalarıyla belli konuların araştırılması ve sunumla tartışılması.

Kaynaklar

1)The Galaxy, 1987, edited by G. Gilmore and B. Carswell, ISBN 90-277-2545-4, NATO ASI SERI, D. Reidel Publishing Company 2)The Milky Way as a Galaxy, 1989, edited by G. Gilmore, I. King, P. Van Der Kruit, R. Buser, 19th advanced course of the Swiss Society of Astrophysics and Astronomy, ISBN: 1-58381-060-9 3)Galactic Astronomy,1998, J. Binney and M. Merrifield, 1998, ISBN 0-691-02565-7, Princeton University Press. 4)Güncel makaleler.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024