TİCARET ŞİRKETLERİNDE YENİDEN YAPILANDIRMA

İzlence Formu

Ders Adı TİCARET ŞİRKETLERİNDE YENİDEN YAPILANDIRMA Kod HUKK4441
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ABUZER KENDİGELEN
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilerin ticaret şirketlerinin yeniden yapılandırma başlığı altındaki birleşme, bölünme ve tür değiştirme kavramlarını, geçerli birleşme, bölünme ve tür değiştirme hâlleri ile türlerini, birleşme, bölünme ve tür değiştirme usullerini, yeniden yapılandırma sırasında alacaklıların korunması konularını ve her üç yeniden yapılandırma türü için geçerli olan denkleştirme, iptal ve sorumluluk davalarını öğrenmelerini sağlamaktır.

İçerik

Birleşme, bölünme ve tür değiştirme tanımı, türleri, geçerli birleşme, bölünme ve tür değiştirmeler, yeniden yapılandırmada usul ve alacaklıların korunması, ticari işletmelerin yeniden yapılandırmaya konu olması, denkleştirme, iptal ve sorumluluk davaları

Öğrenme Çıktıları

Dersi başarı ile tamamlayan öğrenci aşağıdaki kazanımlara sahip olur: - Birleşme, bölünme ve tür değiştirmeleri kapsayan şirketlerin tür değiştirmesini kavramsal ve kuramsal olarak anlar. -Uygulamada çıkan problemleri, nerede ve nasıl kaynak bulacağını ve problemleri nasıl çözeceğini öğrenir. -Konuya ilişkin ulusal ve uluslararası düzenleme ve uygulamalar hakkında bilgi edinir.

Öğretim Yöntemleri

Düz anlatım, tartışma, soru-cevap, sunuş yolu ile öğretim.

Kaynaklar

Mevzuat: Türk Ticaret Kanunu’nun Şirketler Hukukuna ilişkin ikinci kitabı, ikincil mevzuat. Eserler: Ortaklıklar Hukuku I, Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, 13. Baskı, İstanbul 2014

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.