REKABET HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı REKABET HUKUKU Kod HUKK4055
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ALİ PASLI
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilerin ilerideki mesleki hayatlarında karşılaşabilecekleri Rekabet Hukuku'na ilişkin sorunları çözmelerini sağlayacak temel Rekabet Hukuku kavram ve mevzuatını öğrenmelerini sağlamak ve öğrencilere somut olay temelinde bu bilgileri uygulama becerisi kazandırmaktır

İçerik

Rekabet Hukuku alanındaki düzenlemeler, Avrupa Birliği Hukuku'na uygunluğun sağlanması bakımından bu yönde sürdürülen çalışmalar, rekabete aykırı hallere ilişkin açıklamalar, rekabet ihlallerinden doğan sonuçların ortadan kaldırılması, rekabeti engelleyen fiil ve anlaşmaların sorumlularının cezalandırılması, Rekabet Kurumu'nun teşkilatı, idari görevleri, soruşturma yetkisi ve kapsamı, kararlara itiraz usülü.

Öğretim Yöntemleri

Düz anlatım, tartışma, soru-cevap, sunuş yolu ile öğretim, öğrencilerin Rekabet Kurulu kararlarını incelemek suretiyle ödev yapmaları, ödevlerin sunumu.

Kaynaklar

Mevzuat: Rekabetin Korunması Hakkında 4054 sayılı Kanun ve sair mevzuat Eserler: Rekabet Hukuku, İ. Yılmaz Aslan, İstanbul 2007.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024