EUROPEAN UNION COMPETITION LAW

İzlence Formu

Ders Adı EUROPEAN UNION COMPETITION LAW Kod HUKK4898
Kredi 2 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi MUSTAFA HALİL ÇONKAR
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Öğrencilerin Avrupa Birliği’nde yürürlükte olan Rekabet Hukuku’nu tanımaları, yerel hukukların da temelini teşkil eden kuralları öğrenmeleri, mevcut Rekabet Hukuku düzeni hakkında genel bilgi sahibi olmaları.

İçerik

Öğrenme Çıktıları

temel kurallar öğrenilecek.  Bu kuralların uygulanması için çıkarılan ikincil düzenlemeler tanınacak.  Özellikle AB Komisyonu kararları çerçevesinde AB Rekabet Hukuku’nun nasıl uygulandığı hakkında bilgi sahibi olunacak.  Milli rekabet hukukları ile AB Rekabet Hukuku arasındaki ilişki ana hatlarıyla anlaşılacak.

Öğretim Yöntemleri

1. Ders Anlatımı 2. Karar incelemesi 3. Ödev hazırlama ve sunum yapma

Kaynaklar

1. Richard Wish/David Bailey, Competition Law, Eighth Edition, Oxford University Press, 2015. 2. Alison Jones/Brenda Sufrin, EU Competition Law, Sixth Edition, Oxford University Press, 2016. 3. Ariel Ezrachi, EU Competition Law, Fifth Edition, Hart Publishing, 2016. 4. Eleanor E. Fox/Damien Gerard, EU Competition Law, Edward Elgar Pub, 2017.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.