MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK (YILLIK)

İzlence Formu

Ders Adı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK (YILLIK) Kod HUKK4043-Ç
Kredi 3 AKTS 9
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. BAHATTİN BAHADIR ERDEM
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

İçerik

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku kapsamında, Türkiyede yabancılara uygulanan hukuki rejim ile Türk vatandaşlığının kazanılması ile kaybına ilişkin temel meseleler; Milletlerarası Özel Hukuk kapsamında,Türk milletlerarası özel hukukunda hakim genel prensipler, yabancı unsurlu hukuki işlem ve ilişkilere ait kanunlar ihtilafı problemleri ve bunların çözümünde başvurulacak bağlama kuralları ve özellikle milletlerarası yetki, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi gibi milletlerarası usul hukuk meselelerinin halli.

Öğrenme Çıktıları

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku kapsamında,Türkiyede bulunan yabancıların, Türk vatandaşlarından farklı bir hukuki muameleye tabi oldukları bilincinin verilmesi ve Türk hukuku anlamında Türk vatandaşlığına kimlerin sahip olabilecekleri hakkında donanım sahibi olma; Milletlerarası Özel Hukuk kapsamında, milletlerarası özel hukukun genel prensiplerini yabancı unsurlu hukuki işlem ve ilişkilere ait ihtilaflarda dikkate alma, bu alandaki kanunlar ihtilafı problemlerini ve usul hukuk alanında ortaya çıkan milletlerarası nitelikli meseleleri çözüme kavuşturabilme.

Öğretim Yöntemleri

Düz anlatım, tartışma, soru-cevap, pratik çalışma

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.