MİRAS HUKUKU (YILLIK)

İzlence Formu

Ders Adı MİRAS HUKUKU (YILLIK) Kod HUKK4084-Ç
Kredi 2 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MEHMET TUFAN ÖĞÜZ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Türk Medeni Kanunu'nun miras hukukuna ilişkin kurallarının eğitimi.

İçerik

Miras hukukunun temel kavramları, özellikle yasal ve atanmış mirasçılık, şekli ve maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar, saklı pay ve tasarruf özgürlüğü, mirasın açılması ve paylaştırılması konuları ele alınmaktadır.

Öğrenme Çıktıları

Teorik ve pratik çalışmalar sonucunda miras hukukuna ilişkin temel kavramları öğrenen öğrenciler, edindikleri bu bilgiler çerçevesinde miras hukuku ile ilgili sorunların çözümü açısından temel bilgi donanımına kavuşurlar.

Öğretim Yöntemleri

Teorik Anlatım ve Pratik Çalışmalar

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.