İCRA-İFLAS HUKUKU (YILLIK)

İzlence Formu

Ders Adı İCRA-İFLAS HUKUKU (YILLIK) Kod HUKK4236-MÇ
Kredi 2 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MURAT ATALI
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

İçerik

Alacaklı ve borçlu arasındaki en dar ve sıkıntılı safhayı oluşturan cebri icra safhası, sadece tarafların ferdi bir hakkının yerine getirilmesi bakımından değil, bu yerine getirmenin tabi tutulacağı şartlar ve şekiller bakımından da önemlidir. Sosyal ve ekonomik politikanın bir parçası olarak da ortaya çıkan icra hukukunun amaç ve ilkelerini anlaşılması, icra organlarını oluşturan kurumların yapısı ve takip yolları dersin konusunu oluşturmaktadır

Öğretim Yöntemleri

Ders anlatımı, pratik çalışma, karar incelemesi ve gerekli görüldüğü takdirde öğrencilere ödev hazırlatılması yolu ile ders işlenir.

Kaynaklar

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.