TURKISH ADMINISTRATIVE JUSTICE LAW

İzlence Formu

Ders Adı TURKISH ADMINISTRATIVE JUSTICE LAW Kod HUKK41000
Kredi 2 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Prof. Dr. CEMİL KAYA
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Eğitim dilinin İngilizce olacağı bu ders, Türk İdari Yargılama Hukuku’na ilişkin uyuşmazlıkların mahkeme yargılaması yoluyla çözümünün aşamaları hakkında öğrencilerin bilgi edinmesini sağlamaya yöneliktir.

İçerik

İdari Yargılama Hukuku’na ilişkin teorik bilgiler verilmesi ve uygulamadan örneklerle birlikte konunun anlatılması.

Öğretim Yöntemleri

Ders Anlatımı

Kaynaklar

- Bahtiyar Akyılmaz, Murat Sezginer, Cemil Kaya, Türk İdari Yargılama Hukuku, 3. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara, 2019. - Paul Craig, Administrative Law, 8th Edition, Sweet & Maxwell, 2016. - Tuğrul Ansay, Don Wallace Jr, Introduction to Turkish Law, 6th Edition, Walters Kluwer, 2011

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024