SPOR HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı SPOR HUKUKU Kod HUKK4370
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. BEKİR MAHMUT KAŞIKCI
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Spor Hukuku kapsamında, bu alanda ulusal ve uluslararası düzlemde ortaya çıkan sorunların detaylı olarak incelenmesi amaçlanmaktadır.

İçerik

Spor Hukuku dersi kapsamında, spor hukukuyla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ışığında ilgili kurumların yapısı, görevler, işleyişi ve sporla ilgili idari yaptırımlar.

Öğretim Yöntemleri

Konu ile ilgili ders anlatımından sonra, öğrencilerin aktif katılımlarının esas alındığı pratik çalışmalar yapılır.

Kaynaklar

Şeref Ertaş "Spor Hukuku" Durmuş Ali Genç "Spor Hukuku"

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci; Spor Hukuku ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata ilişkin bilgi sahibi olur.Spor Hukuku uygulanmasına yönelik temel ilkeleri özümser.Spor Hukuku ile ilgili güncel konu ve sorunlar hakkında fikir edinir ve edindiği teorik bilgileri pratiğe aktarma becerisi kazanır. Böylece sorunlara objektif bir şekilde yaklaşarak toplumdaki adalet duygusunun pekişmesini sağlar.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.