VERGİ SUÇ VE KABAHATLERİ

İzlence Formu

Ders Adı VERGİ SUÇ VE KABAHATLERİ Kod HUKK4911
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. BEKİR MAHMUT KAŞIKCI
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Öğrencileri, Türk Vergi ve Gümrük Hukukundaki suçlar ve kabahatler hakkında bilgi sahibi yapmak

İçerik

Mali Suçlar ve Kabahatler konusunda Vergi Usul Kanunu ve Gümrük Kanunu kapsamında yer alan ve yer almayan kavram ve kurumlar ile vergi cezalarının genel sistematiğinin incelenmesi, Kaçakçılık mevzuatının incelenmesi.

Öğrenme Çıktıları

Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci aşağıdaki kazanımlara sahip olur: - Ceza Hukuku olgusunun anlamı ve vergi hukukuna etkileri hakkında bilgi sahibi olur. - Mali suçlar ve kabahatler ile ilgili güncel konu ve sorunlar hakkında fikir edinir. - Edindiği teorik bilgileri pratiğe aktarma becerisi kazanır.

Öğretim Yöntemleri

Dersler, öğrencilerin aktif katılımları ile birlikte çeşitli konu anlatımları ve konular üzerinde tartışma yapılması şeklinde işlenmektedir.

Kaynaklar

Mahmut Kaşıkçı; Vergi Kaçakçılığı, Ethemler, İstanbul, 2007 Doğan Şenyüz; Vergi Ceza Hukuku, Vergi Kabahatleri ve Suçları, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2017 Mualla Öncel/Ahmet Kumrulu/Nami Çağan; Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, 2018

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.