PRIVATE INTERNATIONAL LAW - II -

İzlence Formu

Ders Adı PRIVATE INTERNATIONAL LAW - II - Kod HUKK2434
Kredi 2 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Doç. Dr. AYŞE YASEMİN GİSOLDİ
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Dersi alan kişiler başta Türk milletlerarası özel hukuk sistemi olmak üzere genel olarak milletlerarası özel hukuk sistematiğine hakim olan ilkeler hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

İçerik

Milletlerarası özel hukukun esasları, genel prensipler, Türk ve AB hukukunda bağlama kuralları, milletlerarası usul hukuku

Öğretim Yöntemleri

Ders anlatımı, ödev hazırlanması.

Kaynaklar

Gülören Tekinalp, Ergin Nomer, Ayşe Odman Boztosun, Private International Law, Turkey; Gülören Tekinalp, Ergin Nomer, Ayşe Odman Boztosun, “Turkey”, International Encyclopedia of Laws, V:4, Private International Law, Ed. R. Blanpain, M. Colucci, Wolters Kluwer, 2012, Ergin Nomer, Devletler Hususi Hukuku, Beta Basım, 21. Bası, İstanbul, 2015, Aysel Çelikel, B. Bahadır Erdem, Milletlerarası Özel Hukuk, Beta Basım, 14. Bası, İstanbul, 2016, Cemal Şanlı, Emre Esen, İnci Ataman Figanmeşe, Milletlerarası Özel Hukuk, 5. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2016. Kitap ve mevzuat

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024