MÜLTECİ HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı MÜLTECİ HUKUKU Kod HUKK2439
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. NACİYE GÜNSELİ GELGEL
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Yabancılar hukukunda göç kavramı ve bunun içinde yer alan yabancı statüler (mülteci, sığınmacı, göçmen) hakkında bilgi verilmesi

İçerik

Yabancılar hukukunda göç kavramının ve bunun içinde yer alan yabancı statülerin (mülteci, sığınmacı, göçmen) incelenmesi

Öğrenme Çıktıları

Öğrenci, yabancılar hukukunda karşılaşılan göç kavramı ve yabancı statüleri hakkında hem teorik hem de uygulama bakımından önemli yanları hakkında bilgi sahibi olur.

Öğretim Yöntemleri

Ders içeriği ana hatları ile anlatılır.

Kaynaklar

Prof. Dr. Aysel Çelikel/Prof. Dr. Günseli Öztekin Gelgel, Yabancılar Hukuku, 2017.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.